بەفر و «زەینى ئەبستراکت و نائەبستراکت»
پارادۆکسە ناسکەکانى بەختەوەرى
چەمکى ١٣١
دەربارەی پەرتووکی «لەودیو پرەنسیپی چێژەوە»ی فرۆید
ڕانان و ناساندنى دەق
کورتەڕامانێکى تیۆرى لە شەو

نزیکبوونەوە لە فرۆید
دوو کارى تیۆرى
کتێبى حەوتەم و هەشتەمى زنجیرەى دەروونشیکارى
فیکر و سەرکێشییەکانى
خێچ ڕوانین
پێنج دەقى تیۆرى(نوسین)