چی دەبێت گەر مرۆڤ سەفسەتەكانی خۆی خۆشبوێت؟
گفتوگۆ لەگەڵ سلاڤۆی ژیژەك
نامیلكەی دیاردەی یۆڤال نوح هەراری
لە ئابوریی سیاسییەوە بۆ...
نامیلكەی ڕاپەڕن
فۆكۆ و ئه‌دۆرنۆ: دوو شێواز‌ی ڕه‌خنه‌گرتن له‌ مۆدێرنه
پرۆژەی «بلو بیم» یان تیرێژی شین
زبڵ و بەرهەمی هونەری لەمڕۆدا
   بە چاوی بەستراوەوە بەرەو قیامەتی ھۆشی دەستکرد مل دەنێین
 جووڵان لە فینۆمینۆلۆژیاى ڕۆحەوە بەرەو دەروونشیکارى
پۆكیمۆن گۆ و جۆرەكانی واقیع و ...
پرسی ڕۆشنبیر