بابەتێکى فیکرى لەسەر فۆکۆ
دەربارەى کۆمۆن‌سێنس(عەقڵى باو)
تا چەمکى ١١٠
دەروونشیکاری و پراکسیسی ڕزگاری
فۆکۆ و هەندێ لە پرسە فیکرییەکانى
ئەوە کێیە بەئەبستراکتى بیردەکاتەوە؟
ئاگامبێن و ئاوشڤیتز
پیرۆزی لە دونیای سیکۆلاردا
          میترۆسۆفى: شارى گەورە و فەلسەفە
بابەتێک دەربارەى فیکرى فۆکۆ
هەندێک بیرخستنەوەى بچوک
تا چەمکى ١٠٣