ژنانەنووسى لە ئەدەبیاتى کوردییدا
چۆنچۆنى ئازارى ژیان کەمبکەینەوە؟
«نازانم کە دەزانم»
ژن و پیاو لای لاکان: گوزەرێکی خێرا
درزى تەفسیر
بازنه‌ جادووییه‌‌كه‌ی هیگڵ
بۆچی هیگڵ هێنده‌ گرنگه‌؟
نەست چاڵێکى مێژووییە: یۆنگ
هەستکردن‌بە گونا‌هـ
«ئەزموون» و هەژارییەکەى لە دونیاى ئێمەدا
بەرگرى لە ڕۆشنبیر
تا چەمکى ١٤٥