باسێک دەربارەى مۆدێرنە
کەس باسی سێکسی کرد؟
دەربارەى دۆڵۆز
ڕانانێک
باوک و کۆنگرە
سواڵ و فەلسەفە و ...

بە چاوەکانت دەتبیستم
چاپکراوەکانى نێگەتیڤ بۆ ساڵى ٢٠٢٢
کاتێک جیهان لێکدەترازێت
کتێبى حەوتەم و هەشتەم لە زنجیرەبەرگەکانى نێگەتیڤ
نزیکبوونەوە لە فرۆید
دوو کارى تیۆرى