بە چاوی بەستراوەوە بەرەو قیامەتی ھۆشی دەستکرد مل دەنێین
 جووڵان لە فینۆمینۆلۆژیاى ڕۆحەوە بەرەو دەروونشیکارى
پۆكیمۆن گۆ و جۆرەكانی واقیع و ...
پرسی ڕۆشنبیر
بۆسترۆم و داهاتووی پەرەسەندنەكانی سیستەم
دوو كورتە بابەت/ دەروونشیكاری
دەربارەی كتێبەكەی نوح هەراری
توێژینەوەیەكی زانكۆ
دا-هاتووی مەرگ
سیاسەتەکانى فریودان/گفتوگۆ لەگەڵ بۆدریار
زانیاری لەبارەی پرۆژەكەی دانیال دێنیتەوە
نامیلكەی دایالۆگی فیكری- كام كۆمۆنیزم؟